Kalyo sa Matris

Noong ako'y batang
estudyante sa pinasukang elementarya
kalyo'y laging ipinagmamalaki, sabi ko--
"Ito'y marka ng aking kasipagan!"

Tayong magkakaklase'y
nagpapaligsahan--pakapalan ng kalyo sa daliri.
Pagkat paniniwala natin,
"Ito ay marka ng ating kasipagan!"

Ngayong ako'y tatlumpu
at magkakaanak na, natuklasan kong may kalyo
palang tumubo sa aking matris. Hindi ko masabing
"Ito'y marka ng aking kasipagan."Sa aking tumor, tanong lang--

Dumating kang palihim--walang
pahiwatig o anumang pangitain--at pagkatapos
ika'y nagpakupkop nang walang pahintulot.

Di ka man humihingang tulad ng iyong kakambal
patuloy kang lumalaki, nanggagambala,
nang-aagaw ng sustansya--at pasensya.

Sakaling tubuan ka ng dila't matutong
magsalita, sabihin mo nga--karma
ba kitang dapat ituring?Dahil Iniibig Kita

Gaano mo ako kamahal?
Tanong mo. Tinitigan kita
At saka ko sinabing
Kaya kitang sirain
Pero hindi ko gagawin
Dahil
Iniibig
Kita.
Stuxnet virus akong aatake nang tahimik,
Walang malisya at walang paalam
Para guluhin at tuluyang gunawin
Ang nakasanayan mong sistema.
Paulit-ulit ko itong gagawin
Hanggang ikaw mismo ang sumuko
Hanggang ikaw mismo ang tuluyang masira
Hanggang ikaw mismo ang umayaw sa bagong pag-ibig na darating.
Kaya kitang sirain pero hindi ko gagawin
                                                             --Dahil iniibig kita.Panandaliang Kilig

Hindi ako pwedeng
mag-inarte. Walang karapatang
mamili ang mga tulad kong walang
maipagmamalaki sa buhay. Kaya pikit-
mata na lamang akong kakapit
sa nakatetetanong talim
ng panandaliang kilig
na aking gabi-gabing inilalako
riyan sa nag-aapoy na kanto ng Mother Ignacia--
munting impyerno sa lugar ng mga buhay.Tira-tirang Kilig

Wala akong karapatang
maging maselan. Kaya't isa-isa
kong pinulot ang mga tira-tirang
kilig sa mapangmatang kalsada ng Kamuning. Lamang-
puso rin yan. Sayang.papuri

papuri
kailangang mag-ingat
pilat, idudulot.


peligroso

peligrosong tinatahak
ang landas ng pagkakapatas
namimili ito ng mga alaga niya:
pinagsasamantalahan.